Prapor

Prapor

Nositel tradic a samotný symbol nebyl heřmánským hasičům dlouho znám a cesta k němu se budovala pozvolna. Stěžejní je rok 2003, kdy představitelé obce převzali v Praze dekret o udělení znaku a praporu obce Heřmánky. Teprve v roce 2014 jsme si dali za úkol zajistit si i tento symbol pro budoucí generace. S pomocí příspěvků místních občanů a taky za přispění krajského úřadu, kde má lví podíl starosta sboru Martin Ondřej, se nám podařilo vybrat potřebnou částku a mohli jsme si jej objednat. Prapor nám zhotovila firma Alerion. Prapor SDH Heřmánky ctí klasickou symboliku barev. Červenou barvu jako symbol ohně jsme si vybrali na přední stranu praporu s logem obce (avers), modrá zadní strana (revers) spolu se Sv. Floriánem symbolizuje živel vody. Slavnostní svěcení praporu proběhlo 27. září 2015 v heřmánském kostele Neposkvrněného početí Panny Marie (postaven 1781-1783). Poté následoval slavnostní průvod obcí s občerstvením v budově obecního úřadu za účasti členů sousedních sborů dobrovolných hasičů.