Kultura

Kultura

Nejenom prací živ je člověk. Jako jediný spolek na území obce cítíme závazek být aktivní i v tomto směru. Po válce se v Heřmánkách nacházel i kulturní spolek. Každý rok pořádáme či spolupořádáme několik, již tradičních, akcí. Během let se s organizací kulturního dění (nácvik scének atp.) vystřídalo několik žen. Každá zanechala hluboký dojem - pro připomenutí - sestra Marie Huňatová, sestra Jana Kovalová či nyní sestra Dominika Ondřejová.

  • Masopustní průvod obcí a následnou zábavu s pochováváním basy 
  • Slet čarodějnic (Filipojakubská noc) se stavěním Máje. 
  • Daruj krev s hasiči
  • Kácení Máje
  • Kolo pro život
  • Soutěž o nejlepší guláš
  • Lampionový průvod obcí Heřmánky