Mládež

Mládež

Myšlenka vzniku hasičské mládeže "brnkala" Jakubovi Ondřejovi v hlavě již od roku 2018. V té době "běhal" ještě v Jakubčovicích nad Odrou a se Zdeňkem Králem (stávajícím vedoucím mládeže v Jakubčovicích nad Odrou) si s onou myšlenkou pohrávali. Bratr Zdeňka Krále, Petr Král, vedl v mládež tak, že na něj jeho svěřenci vždy rádi vzpomínají, hlavně na neděle, které dětem obětoval. Vždy přišel, byl s nimi a byl tím nejlepším co je mohlo potkat. Většina z jeho mladých, které vedl, se kolem hasičů ještě stále nachomýtne dodnes. Přesuneme se do roku 2021, kdy Jakub Ondřej byl již "plnokrevný" heřmanský hasič a mrzelo jej, že děti zde nemají přímo v obci nějaké vyžití. Proto se na školení poptal p. Klose a p. Hoduláka, jak to s mládeží bývá. Co je třeba a jaké jsou obdobné záležitosti neodmyslitelně spojené s vedením mládeže. Další problém vyvstal v otázce, koho k sobě přibrat. Práce s mládeží je totiž velké sousto pro jednoho člověka. Domluvil se proto s Janem Krutílkem a Richardem Ballerem, aby do toho šli s ním. 14.10.2022 se v Janských Koupelích konalo víkendové školení pod taktovkou vedoucích z Tísku. V neděli úspěšně složili všichni 3 zkoušky a ač unavení, plní energie šli plánovat úvodní schůzku. Ta proběhla 6.11.2022 v areálu za hasičskou zbrojnicí. Ten den došly jen 3 děti. Dnes (konec roku 2023) jich už je 15. My v průběhu prosince nabrali do svých řad i Jiřího Pavlíka, bez kterého by hasičský kroužek rovněž neobešel.