Hasičská zbrojnice

Hasičská zbrojnice

Původní hasičská zbrojnice stávala vedle sklepů u budovy hospody. Tato budova sloužila až do roku 1962, kdy musela být zbourána pro chatrný stav. V té době zažívá sbor menší útlum neb již v roce 1956 se nepodařilo prosadit výstavbu nové hasičské zbrojnice. Výzbroj a stříkačka se ukládala ve stodole "u Tomčíků." Zde nám byla ale v následujících létech odcizena. V roce 1967 – 1968 byla odeslána stříkačka PS6 do NJ na opravu. Ta se již nevrátila, za to k nám dorazila stříkačka PS8. Na jejím dodání měl zásluhu tehdejší náčelník OI-PO, pan František Jalůvka. Podvozek ke "stříkačce" jsme získali oproti přímluvy pana Františka Holiše, z Optimit Odry. V roce 1973 jsme obdrželi TATRU 805. Tento vůz jsme nemohli ze začátku plně využívat pro nevyhovujíc stav, oprava byla provedena za značné finanční angažovanosti sboru a přispěním členů sboru. TATRA byla parkována v plechové kůlně bývalého kamenolomu a stříkačka v "remíze" po lokomotivě. Ve výzbroji je tou dobou 240 metrů B- hadic a 200 metrů C-hadic.


Po integraci obce Heřmánky pod město Odry se s novou zbrojnicí začalo blýskat na lepší časy. Roku 1979 během oslav 100 let sboru, přislíbil pan Běhálek – tehdejší předseda MNV Odry, výstavbu nové zbrojnice na místě stávající kůlny bývalé školy, za podmínky, že bude vybudována v akci "Z." Plány na výstavbu zhotovil pan Milan Gajovský, jenž měl v Heřmánkách chatu. S výstavbou bylo započato roku 1980 a roku 1982 nám byla předána k užívání. Celá akce byla finančně podpořena MNV Odry, Českou pojišťovnou – ta přispěla částkou 50 000 Kčs, samozřejmě kamenolomem a státními lesy. Ti poskytli materiální pomoc. Zajímavá je i zmínka v kronice obce Jakubčovice nad Odrou - v záznamu stojí doslovně: "Hasiči odpracovali více než stovky brigádnických hodin."


Do nové zbrojnice jsme dostali novou "stříkačku" PPS 12 a poté starší ARO, jenž přivezl pan Augusta z pohotovostního pluku SNB z Prahy, toto vozidlo se osadilo podtlakovými houkačkami a natřelo červenou barvou. Po dobu, kdy obec Heřmánky spadala pod město Odry, se povedlo vybavovat výzbrojí, ale i výstrojí. Obdrželi jsme vůz Avia 30 DVS 12. ARO bylo převedeno do Bravinného.


V roce 2020 začala modernizace hřiště a přilehlých budov. Jedna část se týkala výstavby WC přímo v budově hasičské zbrojnice. Nutno vyzdvihnout lví podíl na celé akci pana Jiřího Březy, jenž jako řadový zastupitel zajistil dotaci na celou akci. Zakázku realizoval pan Radek Mik.